Specijalna ponuda
contactToggle Kontakt

I. Opći uvjeti korištenja internetskih stranica grupacije WALTER GROUP

I.1. Područje važenja i opseg usluge

(1) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 9430, USA (kratko Facebook), nudi plugine za vlasnike internetskih stranica, koji se postavljaju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Predmet ovih Uvjeta korištenja je uporaba internetskih stranica (u daljnjem tekstu „internetskih stranica“) koje je na raspolaganje stavilo poduzeće LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i s njom povezana poduzeća koncerna (u daljnjem tekstu „grupacija WALTER GROUP“).

(2) Ova stranica sadrži Opće uvjete korištenja web-stranice. Pozivanjem ili korištenjem web-stranice (u daljnjem tekstu „korištenje“) svi korisnici i posjetitelji (u daljnjem tekstu „korisnici“) prihvaćaju važenje Općih uvjeta korištenja. Grupacija WALTER GROUP u svako doba i prema vlastitoj procjeni zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja.

(3) Alternativa za registrirane korisnike:


Klikom na polje „Suglasan“ ili „Pošalji“ korisnik se obvezivo slaže s Uvjetima korištenja web-stranice kao za korisnika. Grupacija WALTER GROUP zadržava pravo izmjene priloženih Uvjeta korištenja prema vlastitoj procjeni. Korisnik mora još jednom dati svoju suglasnost s izmijenjenim odredbama korištenja, kako je gore opisano, klikom na polje „Suglasan“ ili „Pošalji“, kako bi i dalje mogao koristiti usluge grupacije WALTER GROUP.

(4) Grupacija WALTER GROUP na svojoj internetskoj stranici pruža informacije vezane uz struku i poduzeće, za klijente, transportne partnere i prijavljene kandidate. Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registriranim korisnicima.

(5) Grupacija WALTER GROUP ovlaštena je u potpunosti ili djelomično ukinuti internetsku stranicu i proizvoljno izmijeniti sadržaje odnosno usluge. Grupacija WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za neprekidnu raspoloživost internetske stranice grupacije WALTER GROUP. Ne postoji pravo na uporabu ili održanje internetske stranice grupacije WALTER GROUP.

I.2. Autorska prava/intelektualno vlasništvo

(1) Ukupni sadržaj internetske stranice (ilustracije, tekstovi, formulacije, marke, slike, videozapisi, grafike) intelektualno je vlasništvo grupacije WALTER GROUP ili njezinih ugovornih partnera. Korištenjem internetske stranice grupacije WALTER GROUP korisnik ne ostvaruje prava na licencu ili ostala korisnička prava u pogledu prava koja se nalaze na internetskoj stranici (npr. industrijska zaštitna prava, autorska prava i srodna zaštitna prava itd.). Marke, dizajn, slike, tekstovi, dijelovi teksta i ostali sadržaji internetske stranice grupacije WALTER GROUP ne smiju se bez prethodne pisane suglasnosti grupacije WALTER GROUP mijenjati, kopirati, umnožavati, rabiti, dopunjavati ili obrađivati na neki drugi način. To ne obuhvaća umnožavanje, obradu ili korištenje materijala izričito ponuđenih za uporabu.

I.3. Odgovornost

(1) Grupacija WALTER GROUP odgovara za eventualne štete koje mogu nastati korisniku uporabom internetske stranice grupacije WALTER GROUP samo kod djelovanja s predumišljajem ili grubog nemara.

(2) Grupacija WALTER GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili gubitke, koje pretrpi korisnik - ni izravne ni neizravne, neposredne ili posljedične štete neovisno od toga, proizlaze li one iz Ugovora, prava na naknadu štete (uključujući nemar) ili na bilo koji drugi način, ako one spadaju u jednu od sljedećih kategorija::

(i) Propuštena dobit i posljedične štete
(ii) Slučajni gubici i propuštena dobit
(iii) Propuštene poslovne mogućnosti
(iv) Gubitak goodwill-a i gubitak podataka

(3) Grupacija WALTER GROUP uložila je sve moguće napore kako bi osigurala da informacije objavljene na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP u trenutku objave budu točne i potpune. Grupacija WALTER GROUP ne odgovara i ne preuzima nikakva jamstva ili garancije za informacije objavljene na internetskoj stranici, kao npr. preuzimanja, usluge koje nude treći ponuđači, vanjske poveznice ili druge sadržaje, koje izravno ili neizravno primjenjuje internetska stranica grupacije WALTER GROUP ili koji se mogu pozvati s nje. Grupacija WALTER GROUP također zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmjenu ili dopunu objavljenih informacija.

(4) Grupacija WALTER GROUP ne odgovara za štete koje nastanu nestručnom primjenom ili zlouporabom korisničkog računa od strane samog korisnika, zlouporabom ili gubitkom identifikacijskih obilježja ili podataka koje je korisnik spremio.

I.4. Raspoloživost

(1) Grupacija WALTER GROUP nastoji kontinuirano održavati internetsku stranicu i činiti je dostupnom – u skladu s mjerilima postojećih tehničkih, gospodarskih, poduzetničkih i organizacijskih mogućnosti.

(2) Grupacija WALTER GROUP ne preuzima jamstvo ili garanciju za to da će internetska stranica grupacije WALTER GROUP ili njezini sadržaji biti raspoloživi bez prekida ili uopće, da će biti bez pogreške ili da će pogreške biti uklonjene, kao ni za to, da internetska stranica grupacije WALTER GROUP ili pomoćna sredstva (kao npr. poslužitelj) budu bez virusa ili drugih opasnih elemenata. Grupacija WALTER GROUP izrijekom isključuje svaku odgovornost za štete bilo koje vrste koje proizlaze iz objave internetske stranice grupacije WALTER GROUP ili pomoćnih sredstava ako je to zakonski dopušteno.

(3) Grupacija WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za vrijeme nedostupnosti svoje internetske stranice zbog tehničkih ili drugih problema.

I.5. Eksterne poveznice

Internetska stranica grupacije WALTER GROUP sadrži vanjske poveznice koje vode do drugih internetskih stranica trećih ponuđača. Grupacija WALTER GROUP nema utjecaja na raspoloživost, kvalitetu i sadržaj internetskih stranica povezanih vanjskim poveznicama i ne preuzima odgovornost za sadržaje vanjskih internetskih stranica ako se na njima krše vrijedeći pravni propisi ili na neki drugi način korisnicima uzrokuju neku štetu.

I.6. Zaštićene stranice

Internetska stranica djelomično sadrži certifikate SSL poduzeća SwissSign. Certifikati SSL poduzeća SwissSign, osim učinkovitog kodiranja korisničkih podataka tijekom prijenosa na internetski server, sadrže i identifikaciju ponuđača (WALTER GROUP) te potvrdu autentičnosti internetske stranice za zaštitu od mrežne krađe identiteta.

Korisnik izjavljuje da je upoznat s Općim odredbama ugovora SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) i SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), da ih je pročitao i prihvatio te da će ih se pridržavati. WALTER GROUP isključuje bilo kakvu odgovornost prema korisniku u vezi s uporabom certifikata SSL.

I.7. Lozinke i korisnički računi

(1) Pojedine usluge (npr. LOADS TODAY, Portal za klijente CONNECT) dostupne su samo registriranim korisnicima. Nakon registracije i provjere koju provodi grupacija WALTER GROUP korisnik dobiva lozinku koja mu omogućava pristup korisničkom računu.

(2) Korisnik je odgovoran za čuvanje povjerljivosti lozinke i ostalih podataka, kao i za sve aktivnosti, koje se vrše u vezi s korisničkim računom. O svim neodobrenim korištenjima korisničkog računa ili drugom ugrožavanju sigurnosti valja odmah obavijestiti grupaciju WALTER GROUP. Registracija korisničkog računa odnosno prijava za primanje pretplate vezana je za partnerski broj korisnika. Korisnik nije ovlašten, pokazati partnerski broj ili lozinku drugim osobama ili ih staviti njima na raspolaganje. Svako pokazivanje partnerskog broja i/ili lozinke od strane korisnika može dovesti do brisanja korisničkog računa odnosno prekida pretplate.

(3) Podaci, sadržaji i informacije, koji su poznati korisniku na temelju njegovog korisničkog računa, ne smiju se proslijeđivati neovlaštenim trećim osobama.

(4) Grupacija WALTER GROUP zadržava pravo odobrenja registracije ili prijave za primanje neke usluge s pretplatom ili odbijanja bez navođenja razloga. Nadalje je grupacija WALTER GROUP ovlaštena blokirati svaki korisnički račun ili primanje pojedinačnih usluga s pretplatom bez navođenja razloga.

I.8. Upload/Pozivanje štetnog materijala

Grupacija WALTER GROUP zabranjuje pozivanje računalnih programa, datoteka i ostalih materijala, koji sadrže štetna i/ili prekidajuća obilježja kao viruse, manipulirane datoteke, „skrivene" datoteke (kao npr. slike integrirane u audiodatotekama), crve, trojanske konje ili softvere za automatsko listanje stranica, sliku više zaslona i za ostale aktivnosti koje općenito mogu ometati integritet ili funkciju internetske stranice ili online-komunikacije.

I.9. Elektronski napadi

(1) Zabranjeni su elektronički napadi svake vrste na internetsku stranicu grupacije WALTER GROUP ili sve podatke grupacije WALTER GROUP povezane s njom kao i na podatke pojedinačnih korisnika.

(2) Svaki elektronski napad dovodi do trenutnog isključenja korisnika, u čiju sferu spada taj napad, te će biti građanskopravno i kazneno gonjen.

 

 

II. Opće upute o zaštiti podataka

II.1. Zakonska osnova

Grupacija WALTER GROUP sa svim će podacima poslanim odnosno objavljenim putem internetske stranice grupacije WALTER GROUP postupati uz pridržavanje vrijedećih zakonskih propisa austrijskog Zakona o zaštiti podataka.

II.2. Pristanak korisnika na primjenu podataka

(1) Korisnik je suglasan s primanjem informacija, biltena i promidžbenog materijala elektroničkim putem (npr. putem e-pošte) od strane grupacije WALTER GROUP. Ova suglasnost može se opozvati u svako doba, izravno preko „odjavnog linka“ u biltenu ili putem poruke e-pošte na: 

austria@lkw-walter.com(2) Korisnik izrijekom potvrđuje da je suglasan s primjenom cookies od strane grupacije WALTER GROUP na temelju postavki korisnikova internetskog preglednika, naročito pri pohranjivanju cookies na korisnikov tvrdi disk. Detaljnije informacije o ovome mogu se naći u točki II.6. (cookies).

(3) Korisnik može u svako doba opozvati suglasnost o unosu i pohranjivanju osobnih podataka od strane grupacije WALTER GROUP (§ 28 DSG). U tu svrhu korisnik mora poslati poruku e-pošte na austria@lkw-walter.com.

II.3. Pravo informiranja, pravo na ispravak ili brisanje

Korisnik u svako doba ima pravo na informiranje, ispravak ili brisanje pohranjenih podataka po odredbama austrijskog Zakona o zaštiti podataka (osobito §§ 26-28 DSG). U vezi s ovim korisnik može kontaktirati grupaciju WALTER GROUP na austria@lkw-walter.com.

II.4. Eksterni pružatelji usluga

Internetska stranica grupacije WALTER GROUP primjenjuje se i održava zajedno s vanjskim pružateljima usluga. U svrhe razvitka i testiranja u određenim slučajevima pružateljima usluga šalju se anonimni podaci. U nekim slučajevima pružatelji usluga dobivaju pristup i otvorenim podacima. Prije toga pružatelji usluga ugovorno se obvezuju da će dobivene podatke primjenjivati isključivo prema uputama grupacije WALTER GROUP i izbrisati nakon završetka poslova.

II.5. Sigurnost podataka

Grupacija WALTER GROUP nastoji ponuditi što sigurniju razmjenu podataka putem online-medija, a istovremeno se od korisnika traži poduzimanje vlastitih napora za sigurnu uporabu interneta (aktualna verzija preglednika, tajnost pristupnih podataka za online-platforme).

II.6. Kolačići

(1) Za proširenje funkcionalnog opsega internetske ponude i lakše korištenje za korisnika primjenjuju se takozvani „kolačići“.

(1.1) Većina kolačića koje primjenjuje grupacija WALTER GROUP automatski se brišu s korisnikova tvrdog diska po završetku sesije u pregledniku (privremeni kolačići). Privremeni kolačići potrebni su primjerice kako bi se korisniku ponudili određene funkcije obrazaca na više stranica. Osim privremenih, grupa WALTER GROUP primjenjuje i kolačiće koji ostaju na korisnikovu tvrdom disku (trajni kolačići). Ti trajni kolačići traju od 1 mjeseca do 10 godina i nakon zadanog vremena brišu se sami ili ih korisnik može ručno obrisati. Isključiva svrha tih kolačića (trajnih kolačića) sastoji se u tome da se internetska ponuda u najboljoj mogućoj mjeri prilagodi korisnikovim željama te da mu se korištenje internet stranice što više olakša.

(1.2) Kolačići trećih ponuđača (tzv. kolačići trećih osoba)
WALTER GROUP služi se uslugama nekih trećih ponuđača (internet partnera) koji pri tome pomažu da se internetska ponuda oblikuje tako, da bude zanimljivija korisnicima. Zato se pri uporabi internet stranice na korisnikovu tvrdom disku pohranjuju i kolačići (privremeni ili trajni) trećih ponuđača. Isključiva svrha kolačića trećih ponuđača leži u tome da se trećim ponuđačima omogući obraćanje korisniku s ciljanom reklamom. Izričito napominjemo da grupa WALTER GROUP ne preuzima odgovornost za pravilnu primjenu kolačića od trećih osoba.

(1.3) Kolačići (grupe WALTER GROUP i trećih ponuđača) ne sadrže osobne podatke. Prikupljaju se samo podaci pod pseudonimom korisničkog ID-a. Pritom je primjerice riječ o podacima koje je stranice korisnik pregledao, koje je sadržaje tražio itd. Ti podaci pod pseudonimom ni u jednom se trenutku ne povezuju s korisnikovim osobnim podatcima.

(1.4) Korisnik može odgovarajućim postavkama na pregledniku utjecati na postupanje s kolačićima. Primjerice, moguće je prihvaćanje ili odbijanje kolačića općenito ili u vezi s određenim pojedinačnim slučajem. Na taj način se se doduše može ograničiti opseg funkcija u ponudi koju je grupacija WALTER GROUP stavila na raspolaganje.

II.7. Analiza internetske stranice

(1) Internetska stranica grupacije WALTER GROUP koristi se Google Analytics aplikacijom - servisom internetske analize Google Inc. („Google"). Google Analytics primjenjuje tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na korisničkom računalu i omogućuju analizu uporabe internetske stranice od strane korisnika. Informacije izrađene pomoću kolačića o korisnikovoj uporabi ove internetske stranice u pravilu se prenose na Googlov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. U slučaju aktiviranja IP-anonimizacije na ovoj internetskoj stranici IP-adresa korisnika Googla ipak će se prethodno skratiti, ali samo unutar zemalja članica Europske unije ili u drugim ugovornim državama koje su sklopile sporazum o Europskom gospodarskom prostoru. Samo se u iznimnim slučajevima puna IP-adresa prenosi na neki Googlov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje. Po nalogu grupacije WALTER GROUP Google će se koristiti ovim informacijama za procjenu uporabe internetske stranice od strane korisnika, sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te za daljnje usluge povezane s uporabom internetske stranice i interneta za grupaciju WALTER GROUP. IP-adresu poslanu u okviru Google Analyticsa od korisnika preglednika Google neće povezati s drugim podatcima.

(2) Korisnik može spriječiti spremanje kolačića odgovarajućim postavkama softvera preglednika. Korisniku se ukazuje na to da se u tom slučaju ne mogu u punom opsegu koristiti sve funkcije ove internetske stranice. Nadalje, korisnik može spriječiti unos podataka (uklj. vašu IP-adresu), koje je izradio kolačić i koji se odnose na korištenje internetske stranice u Google kao i spriječiti obradu ovih podataka od strane tvrtke Google, tako što pod sljedećom poveznicom pozove i instalira raspoloživi dodatak preglednika::

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Na dijelovima internetske stranice grupacije WALTER GROUP uključene su primjene trećih osoba (npr. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) kao i sadržaji koji su spremljeni na platformama trećih osoba (npr. Youtube). Usprkos brižljivoj provjeri i aktivnim mjerama za očuvanje zaštite podataka grupacija WALTER GROUP nema utjecaja na vrstu i primjenu korisničkih podataka skupljenih od strane trećih osoba na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Odgovornost za ove podatke isključivo preuzimaju ponuđači ovih primjena:

(1.1) Internet stranica sadrži komponente AddThis-a. AddThis je služba za organiziranje i spremanje poveznica koja korisniku internet stranice omogućava dijeljenje aktualno odabrane stranice s drugim korisnicima u društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+ i.dr. Korisnik tako može dijeliti, komentirati i ocjenjivati sadržaje internet stranice. Kada se korisnik koristi elementima službe AddThis, internetski preglednik uspostavlja izravnu vezu sa serverima službe AddThis te s eventualno odabranom društvenom mrežom ili službom za organiziranje i spremanje poveznica. Tijekom primjene službe AddThis upotrebljavaju se kolačići. Pritom stvoreni podaci (npr. trenutak uporabe ili jezik preglednika) prenose se društvu AddThis LLC u SAD i tamo obrađuju. Ako sadržaje internet stranice šaljete društvenim mrežama, službama za organiziranje i spremanje poveznica itd., može se uspostaviti veza između posjeta internet stranici i korisničkog profila na odgovarajućoj mreži. Pobliže informacije o obradi podataka (uključujući svrhu primjene) u društvu AddThis LLC i zaštiti podataka kojom se društvo AddThis LLC služi, mogu se pronaći na stranici http://www.addthis.com/privacy. Ostale informacije o obradi i zaštiti podataka na društvenim mrežama, u službama za organiziranje i spremanje poveznica itd. te mogućnosti korisnikovih postavki mogu se pronaći u smjernicama za zaštitu podataka dotičnih ponuđača. WALTER GROUP ne prosljeđuje dotične podatke trećim osobama. S uporabom polja AddThis korisnik izjavljuje da je suglasan s obradom podataka u društvu AddThis LLC i to u opsegu vidljivom na internetskoj stranici http://www.addthis.com. Korisnik se u svakom trenutku može usprotiviti uporabi korisničkih podataka primjenom opcije „Opt Out Cookies“. Pobliže o tome također možete pronaći na navedenoj internet stranici društva AddThis LLC. Ako korisnik ne želi da AddThis preko internet stranice skuplja korisničke podatke, ne smije primjenjivati elemente AddThis.

(1.2) Facebook Inc. sa sjedištem u 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 9430, USA (kratko Facebook) nudi dodatke za vlasnike internetskih stranica koji se postavljaju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Dodatci su prepoznatljivi po logotipu Facebook odnosno gumbima Like i Recommend. Ako korisnik pozove neku internetsku stranicu grupacije WALTER GROUP koja sadrži ovaj dodatak, korisnikov preglednik uspostavlja vezu s poslužiteljima ponuđača dodatka. Sadržaj dodatka Facebook izravno prenosi na korisnikov preglednik i odgovarajuće pokazuje u okviru stranice. Grupacija WALTER GROUP nema nikakvog utjecaja na prikazani sadržaj dodataka. Pod izvjesnim okolnostima Facebook može pratiti posjet korisnika na odgovarajućim stranicama internetske stranice i pridružiti Facebook-računu ako je korisnik registriran na Facebooku ili je nedavno posjetio neku stranicu Facebooka odnosno s Facebook-sadržajima. Ako je korisnik aktivno koristio dodatke, npr. aktiviranjem gumba Like ili je poslao neku preporuku za tu stranicu, također se s korisnikova preglednika odgovarajuće informacije šalju izravno na Facebook, a da grupacija WALTER GROUP nema utjecaja na to. Točnije informacije o vrsti, svrsi i opsegu kao i daljnjoj obradi i korištenju podataka korisnika od strane Facebooka pročitajte u Uputama o zaštiti podataka na Facebooku pod:

http://www.facebook.com/policy.php

Tamo korisnik može saznati više o pravima i mogućnostima postavki radi zaštite privatnosti. Grupacija WALTER GROUP nema utjecaja na svrhu i opseg Facebookove obrade podataka kao ni daljnju Facebookovu obradu, niti ima pristup ovim podatcima..

(1.3) Twitter Inc. sa sjedištem u 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (kratko Twitter) nudi dodatke za vlasnike internetskih stranica koji se postavljaju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Dodatci su prepoznatljivi pomoću „Twitter-Tweet" ili gumba Follow. Stranice s ovim dodatcima uspostavljaju izravnu vezu s Twitterom i šalju različite podatke - ovisno o vašem statusu prijave na Twitteru. Iz toga se možda mogu izvesti zaključci o uporabi interneta od strane korisnika na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP koje bi Twitter mogao primijeniti za vlastite svrhe. Prikazani sadržaji dodataka nalaze se na Twitterovim poslužiteljima i samo se prikazuju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Grupacija WALTER GROUP nema utjecaja na svrhu i opseg Twitterove obrade podataka kao ni daljnju Twitterovu obradu, niti ima pristup ovim podatcima. Detaljnije informacije o odredbama o zaštiti podataka za Twitter možete pronaći pod

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. sa sjedištem u 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (kratko Google) nudi dodatke za vlasnike internetskih stranica koji se postavljaju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Dodatci su prepoznatljivi pomoću gumba Google-Plus-One. Stranice s ovim dodatcima uspostavljaju izravnu vezu s Googlom i šalju različite podatke - ovisno o vašem statusu prijave na Googlu. Iz toga se mogu izvesti zaključci o uporabi interneta od strane korisnika na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP odnosno utjecati na rezultate Googlove tražilice. Prikazani sadržaji plugina nalaze se na Googlovim poslužiteljima i samo se prikazuju na internetskoj stranici grupacije WALTER GROUP. Svrha i opseg Googlove obrade podataka kao ni daljnja Googlova obrada nisu nikako povezani s grupacijom WALTER GROUP, niti grupacija WALTER GROUP ima pristup ovim podatcima. Detaljnije informacije o odredbama o zaštiti podataka za Google korisnik može pronaći pod

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Promidžba/oglašavanje usklađeno s osobnim interesima /Re-Targeting

Internetska stranica primjenjuje tehnologije takozvanog retargeting oglašavanja. WALTER GROUP se koristi tim tehnologijama kako bi internetsku ponudu oblikovala tako da bude zanimljivija korisniku. Ta tehnika omogućava da se korisnicima, koji su se već zanimali za internetsku stranicu i usluge ili proizvode grupacije WALTER GROUP, obratimo s promidžbom na internetskim stranicama trećih osoba.

Grupacija WALTER GROUP uvjerena je da je prikazivanje personalizirane reklame prilagođene interesima korisnika u pravilu zanimljivije od reklame koja nije tako osobno usmjerena. Prikazivanje tih promidžbenih sredstava na internetskim stranicama trećih osoba vrši se na temelju tehnologije kolačića (Cookie) i analize prethodnog korištenja. Ovaj oblik promidžbe odvija se posve anonimno. Ne pohranjuju se nikakvi osobni podaci niti se korisnički profili povezuju s korisnikovim osobnim podacima.

 

III. Ostale odredbe

III.1. Sudska nadležnost

Ovaj ugovor temelji se na austrijskom pravu. Za rješavanje sporova nadležan je Trgovački sud u Beču (Wien, Innere Stadt). Vrijedi isključivo austrijsko pravo bez primjene UN-kupoprodajnog prava i normi upućivanja iz austrijskog Međunarodnog privatnog prava.

III.2. Izmjene i dopune, salvatorna klauzula

(1) Izmjene i dopune ovoga Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Usmeni sporedni dogovori nisu važeći.

(2) Ukoliko jedan ili više uvjeta ovoga Ugovora iz bilo kojeg razloga postanu nevažeći, pravovaljanost ostalih odredbi ugovora ostaje nedirnuta.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zajamčeni standardi kvalitete i zaštite okoliša prema kojima se provodi odabir dobavljača, nabava materijala, proizvodnja kao i kontrola kvalitete.
Kontakt

Vaš kontakt za:

>

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće kako bi Vam mogla pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Uporabom internetske stranice slažete se sa spremanjem kolačića. Ostale informacije pronaći ćete na: Uvjeti korištenja